BT 2023 25 2

Bìol. Tvarin. 2023; 25 (4)

DOI: 10.15407/animbiol25.04

Біологія тварин, том 25, №4, 2023

 ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

  

ЗМІСТ

Баландюх Н. І.
Аналіз спектру живлення жаби трав’яної (Rana temporaria) та ропухи сірої (Bufo bufo) в антропогенно-трансформованих оселищах Українського Розточчя


Кумар А., Вірмані М., Кумар Р., Кумар С., Сартак, Канвар А., Кумар С., Патіл Ч.
Додавання 1,3-диметилксантину покращило параметри якості сперми бугаїв


Чечет О. М., Горбатюк О. І., Пискун О. О., Мусієць І. В., Романько М. Є., Бучковська Г. А., Курята Н. В., Ординська Д. О., Шалімова Л. В., Мех Н. Я., Баланчук Л. В., Тогачинська Л. В., Кучинський М. В.
Мікробіологічний моніторинг поширеності захворювання на мастити корів за мікробіологічними показниками досліджень молока у тваринницьких господарствах різних регіонів України за період 2018–2022 рр.


Яремчук І., Корнят С., Шаран М., Штапенко О., Гевкан І., Андрушко О.
Стан обмінних процесів та відтворна здатність самців кролів за умов теплового стресу


Прудиус Т. Я., Смолянінов К. Б.
Вплив пробіотичного препарату «ЕнзАктив Мікс» на деякі ланки обміну речовин та показники антиоксидантного захисту в організмі свиноматок та отриманих від них поросят


Боровик І. І., Маренков О. М.
Аналіз лінійно-вагових показників річкових раків (Astacus) у водоймах Дніпропетровської області


Руминська Т. М., Лаврик Г. С.
Вплив похідної 4-тіазолідинону та німесуліду на парієтальну мікробіоту кишки щурів in vivo при індукованому запальному процесі


Передерій Д. Б.
Вплив теплового стресу на глутатіонову ланку антиоксидантного захисту та вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у печінці курей

Search