http://doi.org/10.15407/animbiol17.02

Біологія тварин, 2015, т. 17, № 2

Метали у водних екосистемах та їх вплив на гідробіонтИ

Г. Л. Антоняк, Т. В. Багдай, О. І. Першин, О. Є. Бубис, Н. Є. Панас, Н. П. Олексюк

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЯЛОВИЧИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНОТИПІВ ПІВДЕННОЇ МЯСНОЇ ПОРОДИ

Ю. В. Вдовиченко, Л. О. Омельченко, В. О. Найдьонова

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ Т-2 ТА НТ-2 ТОКСИНІВ У КРОВІ ТА ОРГАНАХ КУРЕЙ

М. В. Вовк, О. І. Федякова, О. М. Паздерськa

 

НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬТА ВМІСТ ОКРЕМИХ ГОРМОНІВ У КРОВІ БУГАЙЦІВ ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ ПЕРЕДЗАБІЙНОГО СТРЕСУ

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський 

 

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE ORGANISMS OF RATS THAT WERE FED WITH DIFFERENT AMOUNTS OF GERMANIUM CITRATE

O.P.Dolaychuk, R.S.Fedoruk, I.I.Kovalchuk, S. Y. Kropyvka

 

ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ СЕЛЕНУ ТАГЕРМАНІЮ НА ОКРЕМІ ЛАНКИ ПАТОГЕНЕЗУ ГАСТРОЕНТЕРИТУ УТЕЛЯТ

Г. О. Зінко, Л. Г. Слівінська

 

КОРТИКО-ВЕГЕТАТИВНІ ВЗАЄМИНИ В РЕГУЛЯЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ СВИНЕЙ

П.В.Карповський, В.В.Карповський, А.В.Трокоз, А.О.Ландсман, В.М.Скрипкіна, Р.В. Постой, Д.І.Криворучко, В.О.Трокоз, В.І.Карповський

 

CORRECTION OF HYGIENIC ACTIVITY OF BEES

O. S. Kysterna

 

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛІТИН ПЕРВИННОЇ ПУХЛИНИ МИШЕЙ C57BL/6 ЗПЕРЕЩЕПЛЕНОЮ КАРЦИНОМОЮ ЛЕГЕНЬ ЛЬЮІС ЗА ВПЛИВУ АЛОГЕННИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН

Л.В.Кладницька, А. Й. Мазуркевич, Л. В. Гарманчук, С. В. Величко, В. В. Нікуліна, Т. В. Ніколаєнко, В. В. Ковпак, О. І. Дасюкевич, О. В. Скачкова, А. О. Павлюкова 

 

АКТИВНІСТЬ ТРАВНИХ ЕНЗИМІВ ХІМУСУ У СТРАУСЕНЯТ ЗА ВПЛИВУ ГУМІЛІДУ

С. Г. Коляда

 

ВІКОВА ДИНАМІКА РОСТУ ТА ІНТЕР’ЄРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

М. І. Кузів 

 

ВИЗНАЧЕННЯ DL50БІОЛОГІЧНО АКТИВНОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ПЕПТИДОГЛІКАНУ

В. І. Кушнір

 

ДО 115-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СТЕПАНА ГЖИЦЬКОГО

О.Г.Малик, І. Б. Ратич, Ю.Т.Салига

 

ВМІСТ СУМАРНИХ ЛІПІДІВ ТА ЇХ ОКРЕМИХ КЛАСІВ У ЗАЛИШКОВОМУ ЖОВТКУ ЕМБРІОНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОДАТКОВОГО ВВЕДЕННЯ ОКРЕМО І КОМПЛЕКСНО ВІТАМІНІВ А, D3 і Е В РАЦІОН ГУСЕЙ У РЕПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД

О. В. Моравська

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ У ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ В УМОВАХ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТТЯ ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ В УМОВАХ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Я.І.Півторак, М.І.Воробель

 

ПАТОЛОГIÏ ЧЕРЕПА ЇЖАКІВ (ERINACEIDAE, LIPOTYPHLA), ДОСЛІДЖЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ БIЛОРУСІ ТА АЗЕРБАЙДЖАНУ

О. О. Саварін, Н. А. Гасанов

 

КОНЦЕПЦІЯ ЛІПІДНОГО ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕПЕЛІВ БАТЬКІВСЬКОГО СТАДА

М.Ю.Сичов

 

Особливості локалізації лімфоїдної тканини в імунних утвореннях стінки тонкої кишки і дивертикулІ меккеля качок

В.Т.Хомич, Т.А.Мазуркевич

 

ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІЧНОСТІ ТА ВАЛІДАЦІЯ РОЗРОБЛЕНИХ ПЛР-ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ХЛАМІДІОЗІВ СВІЙСЬКИХ М’ЯСОЇДНИХ

Т. М. Цівенко, І. М. Ксьонз

 

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ САМОК ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ

В. І. Шеремета, М. С. Грунтковський, В. Г. Каплуненко

 

БІОТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОДЕРЖАННЯ ЗАРОДКІВ КРОЛІВ IN VITRO З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОМАТЕРІАЛУ

О. В. Щербак, С. І. Ковтун, А. Б. Зюзюн, О.С. Осипчук

 

VITAMIN D-STATUS OF CALVES AT THE FIRST MONTH OF LIFE AFTERDIFFERENTROUTES OF CHOLECALCIFEROL INPUT TO COWS

LLYuskiv, VVVlizlo

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search