ВПЛИВ ГЕНОТИПУ НА ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ ТВАРИН

П. В. Боднар1, З. Є. Щербатий1, Є. І. Федорович2

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

2Інститут біології тварин НААН, вул. В. Стуса, 38, Львів, 79034, Україна

Українська чорно-ряба молочна порода впродовж тривалого періоду формувалася і поліпшувалася шляхом використання голштинських бугаїв-плідників, що призвело до підвищення в генотипі тварин частки спадковості поліпшуючої породи.

Дослідження проведені на коровах різних генотипів вищезазначеної породи, які отримані методом поглинального схрещування чорно-рябих маток з голштинськими плідниками. Було сформовано 5 груп тварин залежно від частки спадковості голштинської породи: І група — частка спадковості голштинів 50 %; ІІ група — 75 %; ІІІ група — 87,5 %; IV група — 93,75 % і V група — 100% (чистопородні голштини). Проведено вивчення впливу умовної частки крові голштинів на показники відтворювальної здатності тварин: вік першого осіменіння та отелення, тривалість тільності, сервіс- і міжотельного періодів, коефіцієнт відтворної здатності, індекс плодючості, індекс осіменіння, запліднювальну здатність телиць і корів-первісток після першого, другого, третього і більше осіменінь та вихід телят на 100 корів. Встановлено, що із зростанням частки спадковості голштинської породи вік першого осіменіння телиць і отелення корів, тривалість тільності тварин, коефіцієнт відтворної здатності, вихід телят на 100 корів та заплідненість телиць і корів-первісток після першого осіменіння зменшуються, а тривалість сервіс- і міжотельного періодів та індекс осіменіння тварин збільшуються.

Слід відмітити, що частка впливу генотипу на показники відтворювальної здатності тварин була хоч і невисокою, проте у більшості випадків вона була вірогідною і знаходилася в межах 0,19–4,67 %. Найвищий вплив генотип мав на тривалість тільності у телиць, а найнижчий на індекс плодючості.

Ключові слова: ПОРОДА, ТЕЛИЦІ, КОРОВИ-ПЕРВІСТКИ, ГЕНОТИП, ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ, ІНДЕКС ОСІМЕНІННЯ, ІНДЕКС ПЛОДЮЧОСТІ, КОЕФІЦІЄНТ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ, ЧАСТКА ВПЛИВУ

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search