НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ВІДЛУЧЕНИХ

ПОРОСЯТ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЦИНКУ В РАЦІОНІ

Р.Я. Іскра1, І.М. Мартинишин1, В. О. Трокоз2

inenbiol@mail.lviv.ua

1Інститут біології тварин НААН, вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна

2Національний університет біоресурсів і природокористування України,

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна

Досліджували показники неспецифічної резистентності відлучених поросят за умов додавання до їх раціону різних кількостей сульфату цинку. Дослідження проведені на поросятах-аналогах великої білої породи. Вміст Цинку в комбікормі, який згодовували тваринам контрольної,I, II, III, IViV груп становив відповідно 100 (згідно з рекомендаціями BSAS, 2003 р.), 30 (наявний у комбікормі), 60, 75, 120, 150 мг Zn2+/кг, що забезпечувалося шляхом додавання до комбікорму відповідної кількості ZnSO4 х 7Н2О. У крові, яку отримували з передньої порожнистої вени у 42- (до відлучення), 45- (доба відлучення), 50- і 55-добовому віці поросят, проводили підрахунок кількості лейкоцитів, визначали фагоцитарну активність нейтрофілів, включаючи фагоцитарний індекс і фагоцитарне число, а також вміст ЦІК.

У проведених дослідженнях встановлено, що на 5-ту добу після відлучення поросят спостерігалося зниження кількості лейкоцитів, їх фагоцитарної активності та вмісту ЦІК у сироватці крові, що зумовлено дією стресу. Згодовуванням поросятам комбікорму з вмістом Цинку 30, 60, 75, 100, 120 і 150 мг/кг суттєво не вплинуло на загальну кількість лейкоцитів в їх крові. Фагоцитарна активність нейтрофілів у поросят 42-добового віку III, IV і Vдослідних груп була вища, а в 50-добовому віці у тварин І і ІІ дослідних груп — нижча, ніж у контрольній групі, що свідчить про пряму залежність між функціональною активністю нейтрофілів поросят і рівнем Цинку в їхньому раціоні. Найвища фагоцитарна активність нейтрофілів у поросят як до відлучення, так і після відлучення від свиноматки, виявлена при споживанні ними комбікорму з вмістом Цинку 120 мг/кг. Менша кількість ЦІК у крові поросят III, IV і Vдослідних груп у 42-, 50- і 55-добовому віці, порівняно з тваринами контрольної групи вказує на підвищення реактивності імунної системи при збільшенні кількості Цинку в комбікормі.

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search