ЗМІНИ фУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНоСТі НЕЙТРОФІЛІВ щурів за умов експериментального колагенового артриту

І. Й. Кріль1, А. М. Гаврилюк1, В. В. Чоп’як1, Ю. Я. Кіт2, А. В. Коцюруба3, Р. С. Стойка2

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

вул. Пекарська, 69 б, 79010, Львів, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2 Інститут біології клітини НАН України, вул. Драгоманова, 14/16,

Львів, 79005, Україна,institut@cellbiol.lviv.ua

3Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, вул. Богомольця, 4,

01024, Київ, Україна, pkostyuk@biph.kiev.ua

Досліджували функціональні зміни у нейтрофілах щурів за умов експериментального колагенового артриту, який є моделлю ревматоїдного артриту (РА) у людей. Визначали поглинальну здатність нейтрофілів в експериментальних тварин у тестах спонтанного та стимульованого фагоцитозу, активність оксидативного вибуху (спонтанного та стимульованого) методом проточної цитометрії та концентрацію ряду вільних кисневих радикалів у сироватці крові цих тварин. Нативну кров експериментальних тварин інкубували з FITC-міченими бактеріями Ecoli в присутності різних стимулів або без них та реєстрували відносну кількість клітин, які поглинули бактерії. Встановлено, що при спонтанному фагоцитозі поглинальна здатність нейтрофілів була підвищеною, що говорить про виражену активацію цих клітин, а після стимуляції E. coli — зниженою порівняно з контрольною групою тварин, що може свідчити про низьку резервну здатність нейтрофілів. При дослідженні спонтанної та стимульованої активності оксидативного вибуху у нейтрофілах спостерігалося підвищення показників при слабкій фізіологічній стимуляції та без неї, а стимуляція E. coli і сильний стимул РМА призводили до їх зниження. Ослаблення процесів перетравлення у нейтрофілах свідчить про підвищений ризик розвитку бактерійних інфекцій, а це в подальшому може призвести до аутоімунізації. Під час оксидативного вибуху утворюються вільні кисневі радикали, які токсично впливають на мембрани клітин. В експериментальній групі тварин виявлено підвищену концентрацію вільних кисневих радикалів порівняно з інтактною групою тварин. Ці дані підтверджують високу ймовірність формування патологічних змін на експериментальній моделі РА.

Ключові слова: колагеновий артрит, білі лабораторні щуРИ, нейтрофіли, фагоцитарна активність, оксидативний вибух, вільні кИсневі радикали

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search