СТАН антиоксидантної системи ЗА РЕСПІРАТОРНОЇ ПАТОЛОГІЇ у телят Та застосування їм препаратів «Фловет 30 %» та «Флорикол»

В. П. Музика

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів

та кормових добавок, вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна

            Більшість захворювань молодняку сільськогосподарських тварин, зокрема респіраторні захворювання, розвиваються на фоні посилення процесів пероксидації, зниження антиокисидантного захисту і накопичення в тканинах токсичних продуктів окиснення, які проявляють цитотоксичний, генотоксичний, мутаційний, онкогенний ефекти. Виходячи з цього, метою роботи було вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів і активності антиоксидантного захисту у телят, хворих на респіраторні захворювання, за умов застосування препаратів «Фловет 30 %» та «Флорикол». Матеріалом для дослідження були хворі телята з діагнозом респіраторні захворювання,які викликалися стрето-, стафіло- та пневмококовою інфекцією. Хворих лікували препаратами «Фловет 30 %» (контрольна група) «Флорикол» (дослідна група). Для організму хворих телят характерний підвищений рівень процесів пероксидного окиснення ліпідів, нагромадження проміжних і кінцевих продуктів окиснення та понижена активність ензиматичної ланки антиоксидантного захисту. У плазмі крові хворих телят встановлено високий вміст гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів. При цьому, активність супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази і каталази еритроцитів характеризуються низькими величинами. Через п'ятнадцять діб після початку застосування препаратів «Фловет 30 %» та «Флорикол» встановлено підвищення активності ензимів антиоксидантної системи організму телят та зниження процесу пероксидації ліпідів. Слід зазначити, що на сьому добу експерименту у крові хворих телят в результаті застосування «Флориколу» зареєстровано вірогідно вищу активність глутатіонпероксидази та каталази, ніж при використанні препарату «Фловет 30 %». Встановлені зміни зумовили у телят зниження інтенсивності прояву клінічних симптомів хвороби більшою мірою при використанні «Флориколу», а повне їх зникнення наступило на три доби раніше, ніж при лікуванні «Фловет 30 %».

Ключові слова: телята, респіраторні захворювання, перОкСиДне окиснення ліпідів, антиоксидантна система, фловет 30 %, флорикол

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search