Інтенсивність МЕТАБОЛІЧНИХ процесів У РУБЦІ дійних корів за використання В годівлі стандартної ТА експериментальної кормових добавок

Г. М. Седіло, М. І. Полуліх, Я. С. Вовк

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, 81115, вул.Грушевського, 5, с. Оброшино, Пустомитівський р-н., Львівська обл., Україна

У статті наведено порівняльну оцінку (за рівнем руменального бродіння) ефективності використання стандартної та експерименткальної балансуючих кормових добавок у силосно-концентратних раціонах дійних корів зимово-стійлового періоду утримання у біогеохімічних умовах зони Передкарпаття.

Дослід (тривалістю 90 днів) проведено на двох групах корів-аналогів (за живою масою, лактацією, молочною продуктивністю). Контрольна група тварин у складі комбікорму (25 % за масою) раціону отримувала БВД 60-1-89, протеїнова частина якої представлена соняшниковим й соєвим шротом, дріжджами кормовими, в комплексі із преміксом П 60-6М. Виходячи із фактичного хімічного складу згодовуваних кормів за рівнем БАР (макро- і мікроелементів, вітамінів), у I групі виявлено дефіцит Натрію, Сульфуру, Купруму, Цинку, Кобальту, Йоду, Селену і вітаміну D. Дослідна група (на заміну аналогу БВД 60-1-89) отримувала експериментальний варіант БВМД, протеїновий інгредієнт якої представлений екструдатом бобів кормових і нетоварного зерна ріпаку, висівками пшеничними з відкоригованою кількістю (згідно з нормою) перерахованих вище мінеральних елементів і вітаміну D(за рахунок нового преміксу). Крім цього, до структури преміксу входила біологічна активна добавка — гумат натрію (з розрахунку 20 мг на 1 кг живої маси).

Встановлено, що згодовування дійним коровам у складі силосно-концентратного раціону експериментальної БВМД супроводжується інтенсифікацією руменального бродіння, порівняно із аналогом БВД 60-1-89. Свідченням цього є велика чисельність аміло-, целюлозо- і протеолітичних бактерій, зростання активності амілаз і целюлаз (наслідком чого є утворення значної кількості ЛЖК). Паралельно відбувається процес інтенсивного накопичення сирої та абсолютно сухої маси мікрофлори, підвищення концентрації білкового Нітрогену, Фосфору РНК, загального кислоторозчинного Фосфору і зниження концентрації аміаку у передшлунках тварин II групи, порівняно із I. На тлі різного рівня міжгрупової рубцевої ферментації середньодобовий надій молока відповідно у контрольних тварин становив 19,2 кг, а в дослідних — 20,9 кг. Різниця у відсотковому вимірі складала 8,9 % на користь II групи. Враховуючи представлені результати досліджень, зроблено висновок, згідно з яким апробована БВМД для лактуючих корів у зимово-стійловий період утримання в умовах кормової бази зони Передкарпаття активує перебіг метаболічних процесів у передшлунках, що позитивно позначається на їх молочній продуктивності.

Ключові слова: ДІЙНІ КОРОВИ, РУБЕЦЬ, БВМД, БАКТЕРІЇ, МІКРОБІАЛЬНА МАСА, БІЛКОВИЙ НІТРОГЕН, АМІАК, ФОСФОР НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search