Динаміка мікроструктурних змін печінки щурів під впливом «Е-селену» в комплексі з «Клозавермом-А»

О. Л. Тішин1, Г. І. Коцюмбас2

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів

та кормових добавок, вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна

2Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

Метою досліджень було вивчити гістоструктурні зміни печінки білих щурів за ін’єкції їм препарату «Е-селен» в коплексі з введенням 14 діб поспіль терапевтичної дози «Клозаверму-А». Дляцього було використано 48білих щурів 2−3-місячного віку, масою 170−185 г. Із них було сформовано 2 аналогічні групи по 24 тварини у кожній. Перша група тварин була контрольною. Тваринам другої групи вводили «Клозаверм-А» у терапевтичній дозі (0,05 мл/кг) щодобово 14 діб та препарат «Е‑селен» у дозі 0,02 мл/кг на початку досліду та на 8 добу введення «Клозаверму-А». На 7 і 14 добу введення та на 21 і 28 добу періду відновлення, тварин декапітували, за умов легкого ефірного наркозу. Проводили їх патологоанатомічний розтин, відділяли і зважували печінку, визначали її коефіцієнти маси та відбирали шматочки печінки, фіксували в 10 % нейтральному формаліні. Обезводнення матеріалу і заливку в парафін проводили за загальноприйнятими методиками. Гістозрізи фарбували гематоксиліном та еозином.При гістологічному дослідженніпечінки щурів контрольної групи встановлено, що часточкова і пластинчата будова чітко виражені. Гепатоцити полігональної форми з великими круглими ядрами. При гістологічному дослідженні печінки щурів на 7 добу введення відзначали місцями виражену дископлексацію пластинок по периферії часточок. У центральній частині часточок радіальна будова пластинок виражена, границя між клітинами проглядається, цитоплазма гепатоцитів помірно забарвлена, ядра округлої форми з розміщенням хроматину під каріолемою. На периферії часточок більшість гепатоцитів набубнявіла, їх цитоплазма неоднорідно забарвлена, зерниста, контури між клітинами розмиті, погано виражені. Часто визначалися серед таких клітин, гепатоцити з лізованими ядрами. На 14 добу в печінці щурів, яким вводили «Клозаверм-А» та «Е-селен», відзначали у периферичній ділянці часточок посилення процесів відновлення гепатоцитів, що відобразилося значним збільшенням вмісту клітин з поліплоїдними ядрами. На тлі загальної картини часточок вирізнялися молоді регенеровані гепатоцити з інтесивно забарвленою, базофільною цитоплазмою і двома-, трьома ядрами. Відомо, що поліплоїдиїзація клітин призводить до клітинного поділу та відновлення функціональної діяльності органа. Після припинення введення препаратів на 21 добу, на тлі помірної гіперемії, відзначали відновлення гістоструктури гепатоцитів та пластинчатої будови печінки. Репаративні процеси виражені у всій часточці. На 28 добу періоду відновлення проглядається добре структурована пластинчата будова часточок. Вагові коефіцієнти маси печінки у дослідних тварин, порівняно з контрольною групою, на 7 добу введення «Клозаверму-А», мали незначну тенденцію до зниження, а на 14 добу — до збільшення. На 21 добу відновлення, показник коефіцієнтів маси печінки у дослідній групі тварин знижувався на 10,3 % (р<0,05) від такого контрольної групи, а на 28 добу періоду відновлення ми відмічали вже незначну тенденцію до зниження. Отже, за результатами проведених гістологічних досліджень печінки білих щурів, яким поспіль 14 діб парентерально вводили «Клозаверм-А» у терапевтичній дозі в поєднанні з двохразовою ін’єкцією «Е-селену», встановлено на 7 добу введення розвиток дистрофічних змін з порушенням пластинчатої будови у периферичній ділянці часточок, на 14 добу введення — активацію процесів регенерації у периферичній ділянці, а повне відновлення структури часточок наставало на 21 добу після останнього введення «Клозаверму-А».

Ключові слова: клозаверм-А, Е-селен, щури, печінка, токсикологічні та патоморфологічні дослідження

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search