BT 2017 19 4
Bìol. Tvarin. 2017; 19 (4)
https://doi.org/10.15407/animbiol19.04

Біологія тварин, том 19, №4, 2017

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ


сторінки

Бучко О. М., Пилипець А. З.
Прооксидантно-антиоксидантні процеси в організмі поросят за дії мурашиної кислоти та гумінової добавки


9–15

Гончаров С. Л., Сорока Н. М., Дубовий А. І.
Сезонна динаміка зараження хижих видів риб нематодами Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 (Nematoda: Dioctophymatidae) у Дніпро-Бузькому лимані та дельті Дніпра

 

16–23

Кирилів Б. Я., Гунчак А. В.
Інтенсивність процесів протеїнового обміну в організмі курей за дії аліментарних чинників

 

24–30

Козир В. С.
Особливості шкір бугайців скороспілих і довгорослих м’ясних порід

 

31–35

Максимович І. А., Слівінська Л. Г.
Метаболічний синдром у коней за фізичного навантаження (критерії діагностики)

 

36–42

Мерзлов С. В., Ривак Р. О.
Вплив згодовування кормової добавки з прісноводної водорості Lemna minor, збагаченої йодом, на показники крові білих щурів

 

43–49

Пастухов А. О., Крисанова Н. В., Борисова Т. О.
Дослідження транспорту глутамату в нервових закінченнях великих півкуль головного мозку щурів за умов помірної та глибокої гіпотермії

 

50–58

Рубленко І. О., Скрипник В. Г.
Аналіз динаміки синтезу антитіл у сироватці крові коней після щеплення вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA–07 «Антравак»

 

59–63

Халак В. І., Грабовська О. С., Лучка І. В., Денис Г. Г.
Біохімічні показники сироватки крові свиней різних категорій за якісним складом м’язової тканини


64–72

Храбко М. І., Федорук Р. С., Мартин Ю. В., Тесарівська У. І., Шумська М. І.
Гістоструктура внутрішніх органів самиць щурів першого покоління за дії різних доз германію цитрату


73–82

Чех Б. О., Дронь І. А., Винницька С. І., Олекса В. В., Атаманюк І. Є., Влізло В. В.
Антибактеріальна активність антибіотика енрофлоксацину з нанополімером GluLa-DPG-PEG600

 

83–87

Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених
«Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини»
8–9 грудня 2017 р., м. Львів

88–163

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search