BT 2017 19 4Bìol. Tvarin. 2017; 19 (4)

https://doi.org/10.15407/animbiol19.04

Біологія тварин, том 19, №4, 2017 

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ

 Бучко О. М., Пилипець А. З.
Прооксидантно-антиоксидантні процеси в організмі поросят за дії мурашиної кислоти та гумінової добавки. Сторінки 9–15


Гончаров С. Л., Сорока Н. М., Дубовий А. І.
Сезонна динаміка зараження хижих видів риб нематодами Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 (Nematoda: Dioctophymatidae) у Дніпро-Бузькому лимані та дельті Дніпра. Сторінки 16–23


Кирилів Б. Я., Гунчак А. В.
Інтенсивність процесів протеїнового обміну в організмі курей за дії аліментарних чинників. Сторінки 24–30


Козир В. С.
Особливості шкір бугайців скороспілих і довгорослих м’ясних порід. Сторінки 31–35


Максимович І. А., Слівінська Л. Г.
Метаболічний синдром у коней за фізичного навантаження (критерії діагностики). Сторінки 36–42


Мерзлов С. В., Ривак Р. О.
Вплив згодовування кормової добавки з прісноводної водорості Lemna minor, збагаченої йодом, на показники крові білих щурів. Сторінки 43–49


Пастухов А. О., Крисанова Н. В., Борисова Т. О.
Дослідження транспорту глутамату в нервових закінченнях великих півкуль головного мозку щурів за умов помірної та глибокої гіпотермії. Сторінки 50–58


Рубленко І. О., Скрипник В. Г.
Аналіз динаміки синтезу антитіл у сироватці крові коней після щеплення вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA–07 «Антравак». Сторінки 59–63


Халак В. І., Грабовська О. С., Лучка І. В., Денис Г. Г.
Біохімічні показники сироватки крові свиней різних категорій за якісним складом м’язової тканини. Сторінки 64–72


Храбко М. І., Федорук Р. С., Мартин Ю. В., Тесарівська У. І., Шумська М. І.
Гістоструктура внутрішніх органів самиць щурів першого покоління за дії різних доз германію цитрату. Сторінки 73–82


Чех Б. О., Дронь І. А., Винницька С. І., Олекса В. В., Атаманюк І. Є., Влізло В. В.
Антибактеріальна активність антибіотика енрофлоксацину з нанополімером GluLa-DPG-PEG600. Сторінки 83–87


Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених
«Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини»

8–9 грудня 2017 р., м. Львів. Сторінки 88–163


Search