BT 2017 19 3
Bìol. Tvarin. 2017; 19 (3)
https://doi.org/10.15407/animbiol19.03

Біологія тварин, том 19, №3, 2017

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ


 сторінки 
Бітюцький В. С., Цехмістренко О. С., Цехмістренко С. І., Співак М. Я., Шадура Ю. М.
Перспективи використання наночастинок церію у сільському господарстві


9–17

Блайда І. М.
Обмін речовин в організмі ремонтних свинок за згодовування пробіотичної кормової добавки «Пропіг»

 

18–24

Грабовська С. В.
Нейрофізіологічні порушення у самиць щурів та їх потомства за інтоксикації хлорпірифосом до запліднення

 

25–35

Дзіцюк В. В., Передрій М. М.
Внутріпородна каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи різного ступеня спорідненості

 

36–41

Іваницька А. І., Лесик Я. В., Цап М. М.
Вплив сполук силіцію на імунофізіологічну реактивність організму кролів

 

42–49

Кібкало Д. В.
Аналіз цитокінового статусу сироватки крові корів за субклінічної форми кетозу

 

50–54

Оксамитний В. М.
Інтерферони: застосування у ветеринарії

 

55–68

Пелехатий М. С., Піддубна Л. М., Кочук-Ященко О. А., Кучер Д. М.
Порівняльна характеристика продуктивності корів-первісток сучасних молочних порід в умовах одного господарства

 

69–76

Пінчук С. М., Милостива Д. Ф.
Склад ліпідів крові поросят за впливу мікроелементів та «Гуміліду»

77–81
Рубан Г. В., Яковійчук О. В., Галько Т. І., Данченко О. О.
Особливості антиоксидантного впливу вітаміну E на окисні процеси у м’ясі гусей

82–87
Сисолятін С. В.
Вміст жирних кислот в органах Cyprinus carpio L. За різних умов існування

 

88–98

Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я., Гевкан І. I., Штапенко О. В., Матюха І. О., Мілованова Г. О., 
Сливчук О. Ю.

Динаміка біохімічних показників крові кролиць на ранніх стадіях сукрільності за дії різних форм лікарських препаратів на основі стабілізованих гонадотропінів

99–106
Стефанишин О. М., Гунчак А. В., Луковська О. І., Сірко Я. М., Кисців В. О., Лісна Б. Б., 
Коретчук С. І.

Вплив препаратів «Activo» і «Пропоул» на склад мікрофлори кишечнику перепелів породи «Фараон» та їх продуктивність

 

107–114

Федорук Р. С., Тесарівська У. І., Храбко М. І., Цап М. М., Долайчук О. П., Кропивкa С. Й.
Гематологічні і біохімічні показники організму щурів F2 у період тривалого випоювання нано-Ge цитрату

115–121
Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Сварчевська О. З.
Комплексний вплив цитратів магнію та хрому на вуглеводний обмін у крові щурів з експериментальним діабетом

122–127gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search