Bìol. Tvarin, 2016, Volume 18, Issue 3, pp. 114–119    http://dx.doi.org/10.15407/animbiol18.03.114

ІМУННИЙ СТАТУС ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ ЗА ДІЇ ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИДУ

 

О. В. Яремко

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

Для вивчення імунного статусу телят за дії піридоксину гідрохлориду було сформовано шість груп новонароджених телят по 5 тварин у кожній. Телята контрольної групи отримували основний раціон, а дослідним з першої доби життя до основного раціону додавали піридоксину гідрохлорид у дозах: І група — 1,0; ІІ — 2,0; ІІІ — 3,0; ІV — 4,0; V група — 5,0 мг/кг маси тіла. Кров для дослідження брали перед ранковою годівлею на 1, 5, 21, 60 і 90 добу після народження.

Встановлено, що піридоксину гідрохлорид призводить до стимуляції лімфоцитопоезу за рахунок зростання кількості Т- і В-лімфоцитів. Найнижча кількість лімфоцитів у крові телят усіх груп була на першій добі життя. Стимулювання лімфоцитопоезу піридоксином гідрохлоридом проявлялося впродовж 90 діб і лише за останні 30 діб дещо знизилось. Найвища кількість Т-лімфоцитів у крові телят виявлена на початку і наприкінці дослідного періоду, а найнижча їх кількість — на 21 добу досліду. Відносна кількість В-лімфоцитів була найнижчою у дослідних групах на початку досліду, до 21 доби їх кількість зростала, а до 90 доби досліду — поступово знижувалася. У дослідних групах відносна кількість В-лімфоцитів була нижчою порівняно з контрольною групою, проте їх абсолютна кількість була однаковою або вищою у всі вікові періоди. Впродовж перших 5 діб життя телят відбувалося насичення їх крові антитілами, які містяться у молозиві. Екзогенний піридоксин не впливає на кількість імуноглобулінів у крові телят, і лише за переведення тварин на грубі корми їх кількість зростає і досягає максимальної концентрації на кінець молочного періоду вирощування.

Для корекції вітамінного живлення телят 1–21-добового віку оптимальною дозою є щоденна добавка до раціону телят 4 мг/кг маси тіла вітаміну В6, для телят 21–60-добового віку — 3 мг/кг маси тіла, а для телят 60–90-добового віку — 2 мг/кг маси тіла.

Ключові слова: ФІЗІОЛОГІЯ,ТЕЛЯТА, Т-ЛІМФОЦИТИ, В-ЛІМФОЦИТИ, ІМУНОГЛОБУЛІНИ, СИРОВАТКА КРОВІ, КРОВ, ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД

1. Alex Bach Ariza, Alfred Ferret Quesada. Feeding strategies to improve performance and health of Holstein calves. Reference Book, ed. by A. B. Ariza. Memoria presentada per Gemma Araujo Guerrero, Bellaterra, 2015, 171 p.

2. Stepanov A. D. The formation of the natural resistance of the organism calves, depending on environmental and genetic factors. Author. dis. on competition of the vet. sciences. the degree candidate. Spec. 03.00.13-human «Physiology and animals», 2005, 20 р. (in Ukrainian)

3. Adkins B., Lecklere C. Neonatal adaptive immuny in calves of age. Nat. Rev. Immunol., 2004, Vol. 172, pp. 39–47.

4. Yaremko O. The content of various classes immunoglobulins in colostrum of cows depending on the number of calving. The materials of I all-Ukrainian scientific-practical conference with international participation, 2013, pp. 273–274. (in Ukrainian)

5. Fedyk Yu. Ya. Constituents of colostrum and their participation in the formation of immunoresistance newborn calves. Actual problems of medical biology and agriculture, 1998, pp. 253–255. (in Ukrainian)

6. Vishchur A. I., Broda N. A., Ohorodnyk H. Z. The effect of immunostimulatory drugs on the indices of T-and B-cell immunity in calves. Scientific Bulletin of Lviv state Academy of veterinary medicine named after S. Z. Gzhytsky, 2003, Vol. 5, no. 3, рр. 3–8. (in Ukrainian)

7. Vlizlo V. V., Kurtak B. M., Sologub L. I., Yuskiv L. L., Yanovich W. G. Biochemical basis of regulation of vitamin nutrition of cows. Water-soluble vitamins. The Animal Biology, 2007, Vol. 9, pp. 43–54. (in Ukrainian)

8. Reference: methods of veterinary clinical laboratory diagnosis. Ed. by Professor I. P. Kondrahin. 2004, 520 p. (in Russian)

9. Vlizlo V. V., Fedoruk R. S., Makar I. A., Ratych I. B., Solohub L. I., Janovych V. H. Physiological and biochemical methods of research in biology, animal husbandry and veterinary medicine. Reference Book, ed. by V. V. Vlizlo. Lviv, VKP «BMC», 2004, 399 p. (in Ukrainian)

10.Laboratory investigations in veterinary medicine. Reference Book, ed. by V. J. Antonov, P. N. Blinov. 1974, 320 p. (in Russian)

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search