Bìol. Tvarin. 2020; 22 (2): 3–8.
Received 06.05.2020 ▪ Accepted 01.06.2020 ▪ Published online 01.07.2020

Ліпідне живлення овець

П. В. Стапай1, Н. П. Стахів1, В. В. Гавриляк2, О. О. Смолянінова1, О. С. Тютюнник3

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна

2Національний Університет «Львівська політехніка»,
пл. Святого Юра, 3/4, м. Львів, 79001, Україна

3Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 20, 32302, Україна

Представлені дані літератури і власних досліджень про роль ліпідів та їх окремих жирних кислот у живленні овець. Експериментальні дані підтверджують позитивний вплив ліпідів на організм овець, проте питання ліпідного живлення вивчене недостатньо. Тому відсутні науково обґрунтовані норми вмісту сирого жиру та окремих насичених  і ненасичених жирних кислот у раціонах овець, що призводить до перевитрат дорогого ідефіцитного компоненту раціону — протеїну, що негативно впливає на продуктивність тварин, якість вовнової, мʼясної та молочної продукції. Значний обсяг даних присвячено характеристиці вмісту ліпідів і їх окремих жирних кислот у різних кормах. Зокрема, показано, що більшу частину насіння рослин (пшениці, ячменю, вівса, гороху) становлять структурні ліпіди (фосфоліпіди, гліколіпіди), у яких кількісно переважає лінолева (С18:2) кислота (від 45 до 61%) з родини ω-6. Ліноленова кислота (С18:3), кількість якої не перевищує 7%, належить до ω-3 жирних кислот. Ці кислоти, а також ω-9, є попередниками різних біологічно активних речовин, зокрема простагландинів, лейкотрієнів, тромбоксану тощо. Оскільки за підвищення у раціонах тварин жирних кислот родини ω-3 змінюється спектр жирних кислот ліпідів тканин і органів в напрямку збільшення їх ненасиченості, потрібно враховувати співвідношення кислот ω-6/ω-3 у раціонах для нормального забезпечення організму поліненасиченими жирними кислотами. Організм овець відзначається підвищеними вимогами до мінерального живлення, що повʼязане з їх продукцією, зокрема вовною. Особлива роль належить Сульфуру, вміст якого у вовні становить 3–5%. Отже, синтез кератину нерозривно пов’язаний з інтенсивним використанням сульфуровмісних сполук, головним чином цистину. Нашими дослідженнями показано, що збільшення продуктивності під впливом згодовування вівцям сульфуровмісних сполук тісно повʼязане з ліпідним обміном, зокрема фосфоліпідами, оскільки у ліпідах in vitro Сульфур сульфатів інтенсивно включається у полярні ліпіди шкіри, зокрема фракцію сульфоліпідів. Сульфуровмісні сполуки стимулюють синтез ліпідів і жирних кислот в організмі; це зумовлено тим, що Сульфур входить до складу протеїнів, ліпідів, вітамінів та інших біологічно активних речовин.

Ключові слова: вівці, ліпіди, жирні кислоти, Сульфур, корми, живлення

 1. Aliyev AA. Lipid metabolism and productivity of ruminant animals. Moscow, Kolos,1980: 382 p.
 2. Aliyev AA, Martinov VM. The role of liver in the regulation of lipid metabolism in cattle. The First All-Union Symposium on lipid metabolism in farm animals and birds. Borovsk, 1972: 3–4.
 3. Belury MA. Dietary conjugated linoleic acid in health: Physiological effects and mechanism of action. Annual Review of Nutrition. 2002; 22: 505–531. https://doi.org/10.1146/annurev.nutr.22.021302.121842
 4. Chevpilo IA. The effect of sulfur-containing amino acids on ketogenesis and lipid synthesis in the body. Author’s abstract diss. cand. biol. sciences. Kyiv, 1969: 13 p.
 5. Corl BA, Baumgard LH, Dwyer DA, Griinari JM, Phillips BS, Bauman DE. The role of Δ9-desaturase in the production of cis-9, trans-11 CLA. The Journal of Nutritional Biochemistry. 2001; 12 (11): 622–630. https://doi.org/10.1016/S0955-2863(01)00180-2
 6. Daley CA, Abbott A, Doyle PS, Nader GA, Larson S. A review of fatty acid profiles and grain-fed beef. Nutrition Journal. 2010; 9:10. https://doi.org/10.1186/1475-2891-9-10
 7. Dmytrochenko AP, Moroz ZM. Fat needs in farm animals. Lipid Metabolism in Farm Animals. Borovsk, 1978; 5 (52): 18–19. (in Russian)
 8. Gumenyuk VV, Stapay PV, Makar IA. Lipids as a source of energy in wool formation processes. Lipid metabolism in Farm Animals. Biol. All-Union Scientific Research Institute of Physiology, Biochemistry and Nutrition of Agricultural animals, Borovsk, 1978; 5 (52): 57. (in Ukrainian)
 9. Gupta SD, Sastry PS. Metabolism of the plant sulfolipid — Sulfoquinovosyldiacylglycerol: Degradation in animal tissues. Arch. Biochem. Biophys. 1987; 259 (2): 510–519. https://doi.org/10.1016/0003-9861(87)90517-0
 10. Harfoot CG, Hazlewood GP. Lipid metabolism in the rumen. In: Hobson PN (ed.). The Rumen Microbial Ecosystem. New York, Elsevier Applied Science Publ. 1988: 285–321.
 11. Harfoot CG, Hazlewood GP. Lipid metabolism in the rumen. In: Hobson PN, Stewart CS (eds.). The Rumen Microbial Ecosystem. 2nd ed. London, Chapman and Hall. 1997: 382–426. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1453-7_9
 12. Harwood JL (ed.). Plant membranes structure, assembly and functions. 1998; 16: 113–127.
 13. Hirzheva OL. The effect of feeding rapeseed meal and increased levels of macro- and micronutrients on the productive and reproductive qualities of Karakul sheep. Scientific and Technical Bulletin of Institute of Animal Biology. 2002; 4 (1): 39–43. (in Ukrainian)
 14. Hirzheva OL, Stapai PV. The effect of feeding rapeseed meal and macro- and microelements on metabolic indicators in blood and productive qualities of Karakul sheep. Scientific Messenger of LSAVM named after S. Z. Gzhytskyi. Lviv, 2003; 5, 3(4): 139–144. (in Ukrainian)
 15. Hirzheva OL, Stapai PV. The effect of feeding rapeseed meal enriched with macro- and microelements on the productive qualities of sheep in the south of Ukraine. Scientific Messenger of LSAVM named after S.Z. Gzhytskyi. Lviv, 2002; 4 (2) 2: 13–16. (in Ukrainian)
 16. Hirzheva OL, Stapai PV. The effect of feeding rapeseed press cake and minerals to Karakul ewes on wool productivity of the offspring. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Lviv, 2003; 5 (2) 4: 12–16. (in Ukrainian)
 17. Hula NI, Marhitych MV. Fatty acids and their derivatives in pathological conditions. Kyiv, Naukova Dumka, 2009: 336 p.
 18. Humeniuk VV, Stapai PV, Makar YA. Lipids as an energy source in wool formation processes. Bulletin of the All-Union Scientific Research Institute of Physiology, Biochemistry and Nutrition of Farm Animals. Borovsk, 1978; 5 (52): 57. (in Ukrainian)
 19. Janero DR, Barnett R. Cellular and thylakoid-membrane glycolipids of Chlamydomonas reinhardtii 137+. J. Lipid. Res. 1981; 22 (7): 1119–25. PMID: 7299292.
 20. Jenkins TC. Symposium: Advances in ruminant metabolism. J. Dairy Sci. 1993; 76: 3851–3863. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(93)77727-9
 21. Kruijff B, Pilon R, Hof R, Demel R. Lipid-protein interactions in chloroplast protein import. In: Siegenthaler PA, Murata N (eds.). Lipids in photosynthesis: structure, function and genetics. Dordrecht-Boston-London, Kluwer Acad. Publ. 1998: 191–208. https://doi.org/10.1007/0-306-48087-5_10
 22. Mukhadov GM, Fedichkina TV. Lipid metabolism in Karakul sheep in postnatal ontogenesis. Bulletin of All-Russian Scientific and Research Institute of Physiology, Biochemistry and Feeding of Farm Animals. Borovsk, 1978; 5 (52): 60–61. (in Russian)
 23. Mungin VV. Optimization of lipid nutrition of sheep. Author’s abstract diss. for the doct. degree of Agricultural Sci. Ulyanovsk, 2009: 29 p. (in Russian)
 24. Patent of Ukraine No. 65648, IPC A23K 1/16, А23K 1/18, А23K 1/22. The method of increasing sheep productivity. Tkachuk VM, Stapai PV, Sydir NP, Kyryliv YaI. Institute of Animal Biology NAAS. No. u 2011 06448; applied 05/23/2011; publ. 12.12.2011. Bull. N 23. (in Ukrainian)
 25. Schmid A, Collomb M, Sieber R, Bee G. Conjugated linoleic acid in meat and meat products: A review. Meat Sci. 2006; 73 (1): 29–41. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2005.10.010
 26. Sedilo HM. The role of minerals in wool formation processes. Lviv, Poster, 2002: 184 p. (in Ukrainian)
 27. Sedilo HM, Makar IA, Havryliak VV, Humeniuk VV. The metabolic and productive effects of sulfur in the body of sheep. Lviv, PAIS, 2009: 148 p. (in Ukrainian)
 28. Seigneurin-Berny D, Rolland N, Dorne AJ, Joyard J. Sulfolipid is a potential candidate for annexin binding to the outer surface of chloroplast. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2000; 274 (2): 519–524. https://doi.org/10.1006/bbrc.2000.2805
 29. Sinclair LS. Nutritional manipulation of the fatty acid composition of sheep meat: a review. J. Agr. Sci. 2007; 145 (5): 419–434. https://doi.org/10.1017/S0021859607007186
 30. Stapai PV. Indicators of lipid metabolism in the skin of sheep in connection with wool formation. Scientific and technical bull. of Ukr. Scientific Research Institute of Physiology and Biochemistry of Agricultural animals. Lviv, 1979; 2: 62–63. (in Ukrainian)
 31. Stapai PV. The role of skin lipids in wool formation processes. Questions of physiology and biochemistry of sheep nutrition. Scientific works of VASKhNIL. Moscow, Kolos, 1981: 136–140. (in Ukrainian)
 32. Stapai PV, Hirzheva OL. Fattening and meat qualities of lamb of a prolific breed of Karakul sheep when used in diets of rapeseed meal and various levels of macro- and microelements. Materials of the international scientific-practical conference “Actual problems of feeding farm animals and feed technology”, assigned to P. D. Pshenychnyi’s 100th anniversary. Kyiv, 2003: 39. (in Ukrainian)
 33. Stapai PV, Hrabovska OS, Paraniak NM, Sedilo HM, Havryliak VV, Martyshchuk MV, Hirzheva OL. The use of rapeseed feed (press cake, grist) in feeding sheep: guidelines. Lviv, 2003: 16 p. (in Ukrainian)
 34. Stapai PV, Makar IA, Havryliak VV, Paraniak NM. Physiological and biochemical basis of sheep nutrition. Lviv, 2007: 98 p. (in Ukrainian)
 35. Svistula MM, Yefremov DY, Demenska NM. Normalization of lipid nutrition for ewes during lactation. Askania Nova Scientific Herald. 2012; 5 (P1): 182–188. (in Ukrainian)
 36. Svistula MM, Yefremov DY, Demenska NM. Organization of high-grade lipid nutrition of merino sheep in the Steppe zone of Ukraine. Askania Nova Scientific Herald. 2014; 7: 65–71. (in Ukrainian)
 37. Tkachuk VM, Stapai PV, Kyryliv YI, Sydir NP. The effectiveness of using filter perlite in feeding sheep: guidelines. Lviv, 2011: 27 p. (in Ukrainian)
 38. Vasylenko TO.The effect of sulfur on the digestibility of nutrients in ewes. Animal feeding and feed technology. Collection of scientific works of VNAU. Vinnytsia, 2013; 3 (73): 15–18. (in Ukrainian)
 39. Wood JD, Enser M, Fisher AV, Nute GR, Sheard PR, Richardson RI, Hughes SI, Whittington FM. Fat deposition, fatty acid composition and meat quality: A review. Meat Sci. 2008; 78 (4): 343–358. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2007.07.019
 40. Wu Z, Ohajuruka OA, Palmquist DL. Ruminal synthesis, biohydrogenation, and digesribility of fatty acids by dairy cows. J. Dairy Sci. 1991; 74: 3025–3034. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78488-9
 41. Yanovych VH, Solohub LI. Biological basis for the transformation of feed nutrients in ruminants. Lviv, Triada plus, 2000: 376 p. (in Ukrainian)

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search