ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ

ПОДАТИ СТАТТЮ

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Bìol. Tvarin. 2020; 22 (2): 26–29.
https://doi.org/10.15407/animbiol22.02.026
Received 27.04.2019 ▪ Accepted 01.06.2020 ▪ Published online 01.07.2020

Дезінтоксикаційні процеси в організмі корів за умов згодовування нікелю цитрату в останній період тільності та в перші місяці лактації

О. І. Колещук1, І. І. Ковальчук2, М. М. Цап2, М. М. Хомин2

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

2Інститут біології тварин НААН,
 вул. В. Стуса 38, м. Львів, 79034, Україна

Наведено експериментальні дані щодо впливу нікелю цитрату, отриманого з використанням нанотехнології, на біохімічні показники крові корів. Тварин було розподілено на три групи. І група — контрольна. Тварини ІІ дослідної групи отримували до основного раціону щоденно на 9-му місяці тільності та в перші два місяці після отелення цитрат нікелю в кількості 0,1 мг /кг сухої речовини (с. р.) корму, а ІІІ дослідної групи — цитрат нікелю в кількості 0,3 мг /кг с. р. корму. Встановлено, що додавання до раціону корів на 9-му місяці тільності та в перші два місяці після отелення нікелю цитрату в кількості 0,1 мг/кг с. р. корму (ІІ група) і 0,3 мг /кг с. р. корму (ІІІ група) сприяло позитивним змінам деяких біохімічних показників. Зокрема, виявлено зниження вмісту ГПЛ, ТБК-активних продуктів, а також фенольних сполук. Варто відзначити, що згодовування коровам у перший місяць після отелення цитрату Ni призвело до вірогідного зростання у ІІІ дослідній групі вмісту гідроперекисів ліпідів на 15,1% (P<0,01) на тлі вірогідного зниження на 14,8% (P<0,05) рівня ТБК-активних продуктів порівняно з контрольною групою. Згодовування коровам протягом місяця цитрату нікелю у кількості 0,1 мг/кг с. р. корму сприяло підвищенню зв’язування вільних фенолів в організмі зі збільшенням у крові тварин ІІ дослідної групи концентрації їх кон’югованих сполук, зокрема фенолглюкуронідів, на 20,2% (P<0,05). Натомість застосування цитрату нікелю у кількості 0,3 мг/кг с. р. корму сприяло більш вираженій активації дезінтоксикаційної функції організму корів з підвищенням концентрації у крові тварин ІІІ дослідної групи як фенолсульфатів, так і фенолглюкуронідів, відповідно, на 23,1 і 21,2 % (P<0,05) на 1-му місяці порівняно з аналогічними показниками тварин контрольної групи.

Ключові слова: корови, нікелю цитрат, пероксидне окиснення ліпідів, гідроперекиси ліпідів, феноли

 1. Bartosz G. Reactive oxygen species: destroyers or messengers? Biochemical Pharmacology, 2009; 77 (8): 1303–1315. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2008.11.009
 2. Brucka-Jastrzębska E, Protasowicki M. Elimination dynamics of nickel, administered by a single intraperitonial injection, in common carp, Cyprinus carpio L. Acta Ichthyol. Piscat. 2004; 34 (2): 181–192. https://doi.org/10.3750/AIP2004.34.2.06
 3. Djordjević VB. Free radicals in cell biology. International Review of Cytology. 2004; 237: 57–89. https://doi.org/10.1016/S0074-7696(04)37002-6
 4. Fedoruk RS, Kravtsiv RY. Physiological mechanisms of adaptation of animals to environmental conditions. Animal biology. 2003; 1 (1–2): 75–82. (in Ukrainian)
 5. Forgács Z, Némethy Z, Révész C, Lázár P. Specific aminoacids moderate the effects on Ni2+ on the testosterone production of mouse Leydig cells in vitro. Toxicol. Environ. Health A. 2001; 62 (5): 349–358. https://doi.org/10.1080/152873901300018075
 6. Hostynek JJ. Sensitization to Nickel: etiology, epidemiology, immune reactions, prevention, and therapy. Rev. Environ. Health. 2006; 21 (4): 253–280. https://doi.org/10.1515/REVEH.2006.21.4.253
 7. Jadhav SH, Sarkar SN, Ram GC, Tripathi HC. Immunosuppressive effect of subchronic exposure to a mix ture of eight heavy metals, found as ground water contaminants in different areas of India, through drinking water in male rats. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2007; 53 (3): 450–458. https://doi.org/10.1007/s00244-006-0177-1
 8. Kaplunenko VG, Kosinov NV, Polyakova DV. Getting new nutrients and biocidal nanomaterials using erosion-explosive dispersion of metals. Proceedings of the Materials Research and practical conference with international participation “Nanotechnology and nanomaterials in biology and medicine”. SibUPK, Novosibirsk. 2007: 134–137. (in Russian)
 9. Khomyn MM, Fedoruk RS, Kropyvka SY. Biochemical processes in the cows and biological value of milk under the influence of citrate chromium, selenium, cobalt and zink. Bìol. Tvarin. 2015; 17 (1): 155–162. Available at: http://aminbiol.com.ua/index.php/archive/129-archive/bt-17-1-2015/1414 (in Ukrainian)
 10. Murlooney SB, Hausinger RP. Nickel uptake and utilization by microorganisms. FEMS Microbiology Reviews. 2003; 27 (2–3): 239–261. https://doi.org/10.1016/S0168-6445(03)00042-1
 11. Ponkalo LI. Intensity of peroxidation of lipids and activeness of glutathion system of antoixidant protection in calves and their calves under the influence of new immunotropic medication in the form of liposomal emulsion. Bìol. Tvarin. 2012; 14 (1): 551–556. Available at: http://aminbiol.com.ua/index.php/archive?catid=1:2013-02-15-09-09-13&id=175:2013-03-08-08-43-55 (in Ukrainian)
 12. Sitar OV, Novitsky NV, Taran NY. Nanotechnology in modern agriculture. Physics of Living. 2010; 18: 113–116. https://doi.org/10.1177/110330880901800108 (in Ukrainian)
 13. Valko M, Morris H, Cronin MTD. Metals, toxicity and oxidative stress. Curr. Med. Chem. 2005; 12 (10): 1161–1208. https://doi.org/10.2174/0929867053764635
 14. Vlizlo VV, Fedoruk RS, Ratych IB. Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary medicine: a reference book. Lviv, Spolom, 2012: 764 p. (in Ukrainian)
 15. Vlizlo VV, Kurtyak BM, Vudmaska IV, Vishchur OI, Petruk AP. Fat-soluble vitamins in veterinary medicine and animal husbandry. Lviv, Spolom. 2015: 436 p. (in Ukrainian)

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search