ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ

ПОДАТИ СТАТТЮ

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

BT 2022 24 2
Bìol. Tvarin. 2022; 24 (2)
https://doi.org/10.15407/animbiol24.02

Біологія тварин, том 24, №2, 2022

  ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ


 сторінки

Budakva Ye. O.
Determination of the genetic structure of pro-maternal pig breeds of Irish selection using mitochondrial DNA markers

 

3–8

Хижняк С. В., Велинська А. О., Біщук Є. В., Войціцький В. М.
Елементний склад тканин печінки та нирок щурів за впливу фунгіцидів

 

9–13

Кустуров В. Б., Брошков М. М.
Показники клітинної ланки імунітету у серопозитивних та серонегативних котів за токсоплазмозу

 

14–20

Тези доповідей ХX Всеукраїнської науково-практичної молодих вчених,
присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора,
члена-кореспондента НААН, 
заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича
(19 травня 2022 року, м. Львів)

 

21–80 

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search