BT 2019 21 4
Bìol. Tvarin. 2019; 21 (4)
https://doi.org/10.15407/animbiol21.04

Біологія тварин, том 21, №4, 2019

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ


сторінки
Буряченко С. В., Стегній Б. Т.
Дослідження епізоотичної ситуації мінливості вірусу грипу A субтипів H1N1 та H7N9 на території України


9–17

Вовкогон А. Г.
Деякі показники вуглеводневого обміну в організмі мишей за дії модифікованого пектину

18–21

Гончаров С. Л.
Асоціація еустронгілідозу з іншими паразитарними інвазіями хижих риб природних водойм півдня України

22–30

Іваницька А. І., Лесик Я. В., Денис Г. Г.
Вплив сполук силіцію на вміст мінеральних елементів у тканинах організму кролів

31–37

Котик Б., Іскра Р., Сушко О., Слівінська О., Климець Г., Бучко О., Пилипець А., Приймич В.
Вплив етилтіосульфанілату та Хрому(VI) на стан про/антиоксидантної системи в крові щурів

38–45

Кузьміна Н., Остапів Д.
Ізоформи супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів бугаїв

46–50

Лесик Я. В.Лучка І. В., Босаневич Н. О., Денис Г. Г., Грабовська О. С.
Резистентність організму кролів за впливу різних кількостей цинку цитрату та його поєднання з цитратами кобальту і хрому

51–57

Lobachova I. V., Yakovchuk V. S.
The addition of stimulation scheme with anti-esterase substances improves the ewe lambing rate

58–64

Martyshuk T. V., Gutyj B. V., Vishchur O. I.
Morphological and biochemical indices of piglets’ blood under the action of feed additive “Butaselmevit-plus”


65–70
Mudroň P.
Effects of tetracycline injection on blood calcium and ruminal activity in sheep

71–74
Suprovych T. M., Vishchur O. I., Suprovych M. P., Chepurna V. A.
Relationship between alleles of gene BoLa-DRB3 and somatic cells amount in milk of ukrainian black-and-white dairy breed

75–83
Чабаненко О. О., Єршова Н. А., Орлова Н. В., Шпакова Н. М.
Вплив децилсульфату натрію та хлорпромазину на постгіпертонічний шок еритроцитів ссавців

84–90

 

 

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search