https://doi.org/10.15407/animbiol15.02

Біологія тварин, Том 15, № 2, 2013р.

ВПЛИВ АФЛАТОКСИНУ B1 НА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ЕРИТРОЦИТІВ ЩУРІВ І КОРИГУВАЛЬНА ДІЯ ПРЕПАРАТУ «ВІТАКОРМ-МУЛЬТИСПОРИН»

Г. Л. Антоняк, Х. М. Головчак, І. В. Лучка, І. А. Лисік, І. В. Панчук

 

СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ТІЛЬНИХ КОРІВ ЗА УМОВ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ДІЇ КОРИГУЮЧИХ ЧИННИКІВ

Н. А. Брода, Д. І. Мудрак, О. І. Віщур, М. І. Рацький, Н. М. Лешовська, І. В. Соловодзінська

 

ЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЛАЗМИ КРОВІ, ПЕЧІНКИ ТА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ КРОЛІВ ЗА ГОСТРОГО АРГІНІНОВОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ

О.О. Гопаненко

 

БІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ БОБІВ СОЇ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ТРАНСГЕННОГО СОРТУ У РАЦІОНІ НА ОРГАНІЗМ САМОК ЩУРІВ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ

О. П. Долайчук, Р. С. Федорук

 

БІОМОРФОЛОГІЯ ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА ДЕЯКИХ СОКОЛОПОДІБНИХ

Н. В. Друзь

 

ОСОБЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ СВИНОМАТОК І ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ХРОМ ЦИТРАТУ

Р. Я. Іскра, В. В. Влізло

 

УЧАСТЬ ІНТЕРМЕДІАТІВ КАТАБОЛІЗМУ ГЛУТАМІНУ В ПРОЦЕСАХ МІКРОБНОГО АМОНІЄГЕНЕЗУ В РУБЦІ

М. С. Калачнюк, Д. О. Мельничук, Л. Г. Калачнюк, М. Мароунек, O. Г. Савка, Г.I. Калачник

 

MORPHOLOGY OF BLOOD CELLS AND CONCENTRATION OF CORTISOL IN PLASMA OF GILTS DEPENDING ON POSITION IN THE SOCIAL HIERARCHY

C. Klocek, J. Nowicki, B. Kalinowska,J. Bulla, W. Kapelański

 

ВПЛИВ ДІАМЕТРА СОЛОМИНОК ТА РЕЖИМУ ЇХ ДЕКОНСЕРВАЦІЇ НА АКТИВНІСТЬ ДИФУНДОВАНИХ ФЕРМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ КРІОКОНЦЕРВАЦІЇ СПЕРМИ КНУРІВ

О. О. Корбецька

 

БІЛКОВИЙ СКЛАД СИРОВАТКИ КРОВІ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ЖИВОЮ МАСОЮ ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

М. І. Кузів

 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ КЛІТИННОГО ПРІОНА І АКТИВНІСТЬ NA+–K+- ТА CA2+-АТФ-АЗ У СЕЛЕЗІНЦІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

М. В. Кушкевич, В. В. Влізло

 

RESISTANCE OF THE RABBIT DAMS’ ORGANISM AT DRINKING SUPPLEMUTED BY CHLORELLA SUSPENSION, SODIUM SULFATE, CHROMIUM CHLORIDE AND CITRATE

Ya. V. Lesyk

 

КОРЕЛЯЦІЯ МЕЙОТИЧНОГО ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ МИШЕЙ З УМОВАМИ КУЛЬТИВУВАННЯ INVITRO

І. В. Лобачова

 

ВПЛИВ СВИНЦЮ НА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ КОРОПА ЛУСКАТОГО

М. Я. Онисковець, В. В. Снітинський

 

ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ І СПІВВІДНОШЕННЯ ЇХ ФРАКЦІЙ У ТКАНИНАХ ГРУДЕЙ І ЧЕРЕВЦЯ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ БОРОШНА З БОБІВ НАТИВНОЇ ТА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ

Л. І. Романів, Р. С. Федорук

 

ВПЛИВ ХЛОРПІРИФОСУ НА ГЛУТАТІОНОВУ СИСТЕМУ ТА ВМІСТ ПРОДУКТІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У РІЗНИХ ОРГАНАХ ЩУРІВ

Ю. Т. Салига

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF INTERNAL LIPIDS IN WOOL FIBRES OF DIFFERENT TYPES

V. M. Tkachuk, V. V. Havrylyak, P. V. Stapay, H. M. Sedilo

 

АНТИОКСИДАНТНИЙ ПРОФІЛЬ ОРГАНІЗМУ І БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ МОЛОКА КОРІВ У ПЕРШІ МІСЯЦІ ЛАКТАЦІЇ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЦИТРАТУ ХРОМУ ТА СЕЛЕНУ

М. М. Хомин, Р. С. Федорук

 

ВМІСТ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ У КРОВІ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНА  ЗДАТНІСТЬ СВИНОМАТОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ НЕЙРОТРОПНОЇ МЕТАБОЛІЧНОЇ ДІЇ «ГЛЮТАМ 1М»

В. І. Шеремета, Л. М. Безверха

 

Search