BT 2019 21 3Bìol. Tvarin. 2019; 21 (3)

https://doi.org/10.15407/animbiol21.03

Біологія тварин, том 21, №3, 2019 

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

ЗМІСТ

Богатко Н. М.
Визначення критерію безпечності у м’ясі забійних тварин за удосконаленим горизонтальним методом виявлення Listeria monocytogenes. Сторінки 9–13


Волощук О. М., Копильчук Г. П.
Активність мітохондріальних ензимів аспартатамінотрансферази та малатдегідрогенази у печінці щурів з токсичним гепатитом за умов аліментарної нестачі протеїну
. Сторінки 14–20


Гончаров С. Л.
Сезонна динаміка інвазованості трематодами Cryptokotyle Lühe, 1899 (Trematoda: Heterophyidae) риб родини Gobiidae в лиманних водах та акваторії Чорного моря півдня України
. Сторінки 21–27


Данілова І. С., Данілова Т. М.
Вітамінний склад м’яса равликів після термічної обробки
. Сторінки 28–32


Двилюк І. І., Ковальчук І. І., Двилюк І. В.
Особливості функціонування репродуктивної системи бджолиних маток за умов згодовування цитратів арґентуму та купруму
. Сторінки 33–41

Корнят С., Шаран М., Остапів Д., Корбецький А., Яремчук І., Андрушко О.
Показники крові корів за різних фізіологічних та патологічних станів яєчників
. Сторінки 42–46


Кучерук М. Д., Виговська Л. М.
Лабораторне та виробниче випробування ефективності постбіотика
. Сторінки 47–55


Матюха І., Брода Н., Мудрак Д., Смолянінов К.
Неспецифічна резистентність нетелей та телят за умов технологічного навантаження та під впливом корекційних факторів
. Сторінки 56–60


Мудрон П.
Концентрація гаптоглобіну в крові молочних корів із запальними захворюваннями
. Сторінки 61–64


Омельченко Н. М., Дроник Г. В., Куковська І. Л., Міхєєв А. О.
Вплив традиційної та генетично модифікованої сої на функціональний стан видільної системи лабораторних тварин трьох поколінь
. Сторінки 65–73


Сімонов М., Стибель В., Петрух І., Влізло В.
Стан вуглеводного обміну у молочних корів, хворих на кетоз
. Сторінки 74–78


Федоришин С. І., Матюха І. О., Брода Н. А., Мудрак Д. І.
Динаміка показників неспецифічної резистентності організму поросят за дії нових імунотропних препаратів
. Сторінки 79–86


Яремко О. В., Пеленьо Р. А.
Вміст вітаміну B6 у молозиві та молоці корів і крові телят молочного періоду вирощування за впливу піридоксину гідрохлориду
. Сторінки  87–92


Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених
«Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини»,
присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора
Скорохода Володимира Йосиповича (1929–2008)
(5–6 грудня 2019 р., м. Львів). Сторінки 93–172 


Search