BT 2018 20 4
Bìol. Tvarin. 2018; 20 (4)
https://doi.org/10.15407/animbiol20.04

Біологія тварин, том 20, №4, 2018

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ


сторінки
Волощук О. М., Копильчук Г. П.
Обмін Купруму у щурів за умов їх токсичного ураження ацетамінофеном на тлі протеїнової недостатності


9–15

Данильченко А. Ю., Недосєков В. В.
Епізоотична ситуація зі сказу тварин у північних та західних областях України

16–19

Дзіцюк В. В.Типило Х. Т., Гузєєв Ю. В.
Поліморфізм ядерцеорганізуючих районів хромосом буйвола річкового (Bubalus bubalis L.)

20–25

Іваницька А. І.Лесик Я. В.Цап М. М.
Вплив сполук силіцію на резистентність організму кролематок

26–33

Костенко С. О.
ДНК-вакцинація об’єктів аквакультури

34–43

Омельченко Н. М., Дроник Г. В.
Розповсюдження генетично модифікованих рослин та безпека їх використання у харчовій і сільськогосподарській промисловості

44–54

Сисюк Ю. О., Кравченко-Довга Ю. В., Карповський В. І., Данчук О. В., Журенко О. В.
Вплив типу вищої нервової діяльності на активність супероксиддисмутази та вміст Купруму і Цинку в крові корів

55–60

Сушко О. О., Іскра Р. Я., Приймич В. І.
Вплив цитрату хрому на антиоксидантний захист у печінці щурів з експериментально індукованим діабетом

61–68

Чорна І. В., Дроник Г. В.
Метаболізм азотистих сполук у сироватці крові щурів трьох поколінь за згодовування гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої та гербіциду «Roundup»


69–73
Шуліка Л. В.
Поліморфізм локусів кількісних ознак у резервній популяції курей комбінованого напряму продуктивності

74–80
Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених
«Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини»
(6–7 грудня 2018 р., м. Львів)
81–155
 
 

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search