BT 2018 20 2
Bìol. Tvarin. 2018; 20 (2)
https://doi.org/10.15407/animbiol20.02

Біологія тварин, том 20, №2, 2018

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ


сторінки
Бобрицька О. М., Югай К. Д., Водоп’янова Л. А., Жукова І. О.
Вплив електромагнітного випромінювання приладу «Паркес-Л» на морфологічний склад крові та показники природної резистентності у собак


9–14

Бомко В. С., Кропивка Ю. Г., Бомко Л. Г.
Обмін Цинку у високопродуктивних корів за згодовування змішано-лігандних комплексів цинку, мангану і кобальту

15–23

Галатюк О. Є., Калнаус О. Р., Волинець В. О., Кучерявенко О. О.
Застосування полівалентної інактивованої вакцини (варіант Equi) проти лептоспірозу коней

24–29

Гарасим Н. П., Бішко-Москалюк О. І., Шумська А. М., Санагурський Д. І.
Структурні зміни у нирках щурів за дії гістаміну та гіпохлориту натрію

30–42

Гунчак Р. В., Седіло Г. М.
Вплив аквацитрату йоду на метаболічні процеси та продуктивні якості поросят на дорощуванні

43–50

Курта Х. М., Малишева О. О., Бабенко В. І., Спиридонов В. Г.
Особливості генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) Чернігівської популяції

51–57

Медвідь С. М., Гунчак А. В., Стефанишин О. М., Пащенко А. Г.
Вплив цитратів наночастинок мікроелементів на інтенсивність протеїнового обміну в тканинах курчат-бройлерів та їх продуктивність

58–64

Пеленьо Р. А.
Показники неспецифічного імунітету поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії

65–70

Стапай П. В., Параняк Н. М., Ткачук В. М., Стахів Н. П.
Вміст і склад ліпідів найдовшого м’яза спини молодняку овець різного віку за умов інтенсивної відгодівлі


71–76
Сулейманова Р. Р.
Активність окремих трансфераз у сироватці крові стерляді різного віку

77–81
Тушак С. Ф., Романишина Т. О., Рибачук Ж. В., Лемешинська Л. Ф.
Зміни кількісного складу гемолімфи у бджіл за використання препарату «Біоконтакт плюс»

82–88

Чала І. В., Русак В. С., Чупрун Л. О., Ковальов П. В.
Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки

89–96
 

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search