BT 2017 19 2
Bìol. Tvarin. 2017; 19 (2)
https://doi.org/10.15407/animbiol19.02

Біологія тварин, том 19, №2, 2017

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ


 сторінки 
Акимишин М. М.
Активність і вміст ізозимів малатдегідрогенази у тканинах яєчників і матки корів впродовж статевого циклу


9–15

Голопура С. I., Маринюк M. O., Цвіліховський M. I.
Експресія імунорецепторних протеїнів у плазмолемі ентероцитів новонароджених телят у період формування колострального імунітету

 

16–22

Гультяєва О. В., Петрук А. П., Влізло В. В.
Вплив кількості жиру в раціоні корів і pH вмісту рубця на його ферментацію та співвідношення жирних кислот у ліпідах молока

 

23–29

Двилюк І. І., Ковальчук І. І.
Репродуктивна здатність бджолиних маток за умов підгодівлі цитратами аргентуму і купруму

 

30–36

Зінов’єв С. Г., Шостя А. М.
Амінокислотний склад м’яса свиней за використання ГМ-сої у їхніх раціонах

 

37–43

Кручиненко О. В., Скрипка М. В., Панікар І. І.
Особливості патоморфологічних змін в стінці кишечнику за шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби

 

44–49

Курбатова І. М.
Білки плазми крові коропа за дії сульфаніламіду

 

50–55

Курта Х. М., Малишева О. О., Спиридонов В. Г.
Оптимізація умов полімеразної ланцюгової реакції для дослідження мікросателітної ДНК веслоноса (Polyodon spathula)

 

56–63

Мазур А. О., Ніпот О. Є., Орлова Н. В., Шпакова Н. М.
Порівняльне дослідження чутливості еритроцитів бика і барана до постгіпертонічного шоку

64–69
Малишева Х. В., Павленко О. К., Стойка Р. С., Корчинський О. Г.
Нокдаун гену пухлинної трансформації клітин гіпофізу 1 (PTTG1), опосередкований мшРНК: оптимізація ефекту на ранній стадії остеобластної диференціації

70–78
Меженський А. О.
Показники гуморального імунітету в коней за різного перебігу увеїту

 

79–86

Односум Г. В., Єфіменко Т. М., Сорока Н. М.
Динаміка відмирання бджіл за умови зараження різними дозами спор мікроспоридій Nosema apis та Nosema ceranae

87–93
Остапів Р., Скиба Х., Манько В.
Вплив низьких доз таурину на антиоксидантний захист і ліпопротеїновий склад крові щурів

 

94–100

Плис В. М.
Епізоотична ситуація щодо пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання птиці в Україні за 2012–2016 рр.

101–105
Росаловський В. П.
Вплив 5-добового введення вітамінів А та Е на стан антиоксидантної системи еритроцитa та гематологічні показники щурів, інтоксикованих хлорпірифосом

106–114
Уманська А. О., Мельничук Д. О., Мельничук С. Д., Калачнюк Л. Г., Морозова В.С.
Показники жирнокислотного спектру ліпідів сироватки крові щурів за штучного гіпобіозу

115–120
Штапенко О.
Вплив поверхонь, модифікованих різними полімерами, на ріст клітин фібробластів миші лінії NIH3T3

121–126
 

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search