http://doi.org/10.15407/animbiol16.02

Біологія тварин, 2014, т. 16, № 2

МІКОПЛАЗМЕННА (ЕНЗООТИЧНА) ПНЕВМОНІЯ СВИНЕЙ

О. ЄАйшпур

 

Вміст поліамінів ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У КРОВІ та тканинах КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА УМОВ СТРЕСУ

С. С. Грабовський

 

АMФІФІЛИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ гіпертонічного кріогемолізу ЕРиТРОЦиТіВ ССАВЦІВ

Н. А. Єршова, Н. М. Шпакова, Н. В. Орлова, С. С. Єршов

 

Activity of Periplasmic Hydrogenase of the intestinal SULFATE-REDUCING BACTERIA

I. V. Kushkevych, H. L. Antonyak

 

ВПЛИВ МЕТІФЕНУ НА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ПОРОСЯТ ЗА НІТРАТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Х. Я. Леськів, Д. Ф. Гуфрій

 

КОМЕТ-АНАЛІЗ СТУПЕНЯ УШКОДЖЕННЯ ДНК ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ОДНОРІЧОК КОРОПА ЗА ДІЇ ЕКТОПАРАЗИТІВ

Ю.В. Лобойко, В.В. Стибель

 

ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ТА ЗЯБЕР РИБ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Б. З. Ляврін, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант

 

ДО МЕТОДИКИ ОТРИМАННЯ КІСТКОВОГО МОЗКУ У СОБАК

А.Й.Мазуркевич,М.О.Малюк, С.М.Ткаченко, Ю.О.Харкевич

 

ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ У БІОМАСІ СПІРУЛІНИ ЗА ДІЇ РІЗНИХ ДОЗ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПОЖИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Г.В.Мерзлова

 

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СУК

А.Р. Мисак

 

Активність і вміст ізоформ холінестераз у спермі плідників

Н. В. Насєдкіна, Д. Д. Остапів, І. М. Яремчук, С. Б. Корнят

 

УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКЕРИСТИКА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ ЗА ВПЛИВУ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ СОЇ

І.М.Самсонюк, Г.І.Коцюмбас

 

ВИВЧЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА АНТИГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ХВОРОБИ ТЕШЕНА, ВИДІЛЕНИХ ВІД СВІЙСЬКИХ І ДИКИХ СВИНЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

М.П.Ситюк

 

АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ АМОКСИЦИЛІНУ ВІДНОСНО ДО ЗБУДНИКІВ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СВИНЕЙ

Т.І.Стецько

 

ВПЛИВ ФЕРРОВЕТУ-7,5 % I ФЕРОСЕЛУ-Т НАФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЗАЛАТЕНТНОЇ ФЕРУМОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ

В. Б. Тодорюк, В. М. Гунчак

 

ЖОВЧНІ КИСЛОТИ В ОРГАНІЗМІ ЗДОРОВИХ І ХВОРИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ

В. А. Томчук

 

 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС ТА РИБНИЦЬКІ ПОКАЗНИКИ ЦЬОГОЛІТОК ЛЮБІНСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА, ЯКІ ВИРОЩУВАЛИСЬ ПРИ РІЗНОМУ ВМІСТІ ПРИРОДНОГО КОРМУ У РАЦІОНІ

А. Я. Тучапська, О. М.Фріштак, Г. В. Качай

 

ВПЛИВ ЦИТРАТІВ ГЕРМАНІЮ ТА СЕЛЕНУ НА ВМІСТ ЛІПІДІВ І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМІ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ

Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук, Л. І. Романів, М. І. Храбко

 

ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ І СПІВВІДНОШЕННЯ ЇХ ФРАКЦІЙ У ПРОДУКЦІЇ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ БОРОШНА НАТИВНОЇ СОЇ З ДОДАВАННЯМ ХРОМУ ХЛОРИДУ ТА АКВАНАНОЦИТРАТУ

Р. С. Федорук, Л. І. Романів

 

ВМІСТ ГЛЮКОЗИ, ЛАКТАТУ ТА ПІРУВАТУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. В. Шестеринська, В. О. Трокоз, В.І.Карповський, О. В. Данчук, Р.В.Постой, А.В.Трокоз, П.В.Карповський, В.В.Карповський, А. О. Ландсман

 

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ КУРЕЙ У ПРОЦЕСІ АВТОЛІЗУ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК ІЗ КОЕФІЦІЄНТОМ АКТИВНОСТІ БІОСПЕКЛІВ

О. М. Щебентовська

 

ОЦІНКА СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ САМЦІВ НОРОК СКАНДИНАВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ВВЕДЕННЯ РІЗНИХ ДОЗ ПРЕПАРАТУ «Е-СЕЛЕН»

Н. В. Яремич

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search