https://doi.org/10.15407/animbiol15.01

Біологія тварин, Том 15, № 1, 2013

ВПЛИВ ТРЕНІНГУ НА ПОКАЗНИКИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У СПОРТИВНИХ КОНЕЙ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ

А. В.Андрійчук, І. В.Ткачова, Г. М. Ткаченко, Н. М.Кургалюк, І. О.Матюха

 

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ СКЕЛЕТНОГО М’ЯЗА БУГАЙЦІВ НА ВІДГОДІВЛІ ЗА РІЗНОГО ВМІСТУ ВІТАМІНУ Е ТА СЕЛЕНУ В РАЦІОНІ

Ю.П.Білаш, А.П.Дідович, І.В.Вудмаска, О.В.Голубець

 

ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ГУМІНОВОЇ ДОБАВКИ

О.М.Бучко

 

ОЦІНКА АНТИБАКТЕРІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СПОЛУК-ГІБРИДІВ ТРИ- І БІЦИКЛІЧНИХ ГЕТЕРООСНОВ — ІНГІБІТОРІВ СИНТЕЗУ РНК

О.В. Васильченко, Д. П. Єгоров, О. С. Маньковська, І. Г. Трунцева, С. М. Григор’єва, В.Г.Костіна, Л. Г. Пальчиковська

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРАТИНУ НОРМАЛЬНИХ І ПАТОЛОГІЧНО СТОНШЕНИХ ВОВНЯНИХ ВОЛОКОН

В. В. Гавриляк, Г. М. Седіло

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН В СИСТЕМІ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЗА ВПЛИВУ ЧАСТИНОК СВИНЦЮ МІКРО- ТА НАНОДІАПАЗОНУ

І. В. Губар

 

ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИН МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ЦИТРАТУ ХРОМУ ТА СЕЛЕНУ

І. І. Ковальчук

 

ВИДОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ SUS SCROFA

С.О.Костенко, М.В.Драгулян, П.П.Джус

 

ЗВ’ЯЗКИ МІЖ АКТИВНІСТЮ І ВМІСТОМ ІЗОФОРМ ЕНЗИМІВ МАЛАТ-АСПАРТАТНОГО ШУНТА в ЕЯКУЛЯТАХ ТА ВИЖИВАННЯМ СПЕРМІЇВ

Н.В.Кузьміна

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ М’ЯСА ТА ЯЄЦЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА  ХРОНІЧНОГО ОТРУЄННЯ АЦЕТАТОМ  ПЛЮМБУМУ

К.А.Лаптєва

 

ІМУНОБІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ КРОЛІВ ЗА ВИПОЮВАННЯ СУСПЕНЗІЇ ХЛОРЕЛИ, СУЛЬФАТУ НАТРІЮ, ХЛОРИДУ І ЦИТРАТУ ХРОМУ

Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук, О. П. Долайчук

 

COMPARATIVE STUDY ON CAECAL FERMENTATION PATTERN IN ADULT DOMESTIC RABBITS AND WILD HARES

M.Marounek, D.Mista, Z.Volek, O.G.Savka, L.G.Kalachnyuk, G.I.Kalachnyuk

 

СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ВІТАМІНІВ А, D3, Е, L-АРГІНІНУ І ЦИНКУ У ФОРМІ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ЕМУЛЬСІЇ

Н. З. Огородник, О. І. Віщур, І. В. Кичун

 

ПРИЖИТТЄВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛИВУ ХЛОРПІРИФОСУ НА НЕЙРОНИ ГІПОКАМПУ ЩУРІВ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ КЛІТИН

Ю.Т.Салига, В.В. Влізло

 

ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ І ВМІСТ ТИРЕОЇДНИХ ГОРМОНІВ У КРОВІ ВІВЦЕМАТОК ТА ЇХ МОЛОЧНІСТЬ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ ПІДВИЩЕНИХ РІВНІВ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (S, I, Zn, Cu, Co) І ФІЛЬТРОПЕРЛІТУ У РАЦІОНАХ

Н. П. Сидір, П. В. Стапай

 

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ГАМЕТИ КРОЛІВ IN VITRO ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПЛІДНЕННЯ IV VIVO

В. Я. Сирватка, Ю. І. Сливчук, І. І. Розгоні, І. І. Гевкан

 

КРАНІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ САЙГАКА (SAIGATATARICA) АСКАНІЙСЬКОЇ СУБПОПУЛЯЦІЇ ПРИ НАПІВВІЛЬНОМУ УТРИМАННІ У ЗАПОВІДНИКУ «АСКАНІЯ-НОВА»

Є.П.Стекленьов, В.О.Смаголь

 

ДИНАМІКА ТИТРІВ АНТИТІЛ У СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНОГО ПОДРАЗНИКА

А. В. Трокоз

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХРЯКОВ ПОРОД КРУПНАЯ БЕЛАЯ И ЛАНДРАС ПО ГЕНАМ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНА И ПРОЛАКТИНА

В. И. Шеремета, А. С. Опанасенко

 

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search