BT 2016 18 3
Bìol. Tvarin. 2016; 18 (3)
https://doi.org/10.15407/animbiol18.03

Біологія тварин, том 18, №3, 2016

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР

 

ЗМІСТ

 сторінки  
Бабкіна М. М., Пальчиковська Л. Г., Васильченко О. В., Дерябін О. М., Тарасов О. А.
Оцінка антибактеріальних властивостей гетероциклічних сполук класу хінолонів стосовно Pasteurella multocida


9–16

Гойванович Н. К.
Вплив афлатоксину B1 на прооксидантно-антиоксидантний баланс у клітинах білих щурів

 

17–22

Єлецька Т. О., Василевський М. В., Берестова Л. Є., Міненко Г. В., Абдулаєва М. С.
Вплив байпас-продукту на процеси травлення у великої рогатої худоби

23–29

Жила М. І.
Оцінка морфофункціонального стану органів імунної системи індиків при клінічному випробуванні препарату «Біотон»

 

30–35

Жулінська О. С., Дрозд С. Л., Могильницька С. В.
Аналіз показників відтворення в овець асканійської селекції

 

36–45

Іскра Р. Я., Слівінська О. М., Климець Г. В.
Вуглеводний обмін у крові та печінці щурів з експериментальним цукровим діабетом та його корекція цитратом цинку

 

46–52

Коляда С. М., Рівіс Й. Ф.
Вміст жирних кислот загальних ліпідів у рубцевій рідині та продуктивні ознаки корів за наявності оксидів металів і цеолітового борошна в раціоні пасовищного періоду

 

53–59

Лучин І. С., Корпанюк В. Д., Дармограй Л. М.
Відтворювальна здатність кролематок за впливу різної кількості борошна соломи в комбікормі

 

60–65

Новгородова О. Ю., Стародуб М. Ф.
Розробка імунобіосенсорної тест-системи для експрес-діагностики Pseudomonas aeruginosa

66–70
Островський Д. М.
Біохімічні зміни сироватки крові курчат внаслідок дії дезоксиніваленолу

71–77
Ревунець А. С.
Гінекологічна диспансеризація корів-первісток різних порід

 

78–83

Романчук А. С.
Обмін азотовмісних сполук у рідині рубця та продуктивні показники корів за наявності в їх раціоні кавового шламу

84–90
Сусол Н. Ю., Мартин Ю. В., Кузьміна Н. В., Влізло В. В.
Дія комплексів полімерних носіїв з антисенс-олігодезоксинуклеотидами на гістоструктуру пріонреплікувальних органів щурів

 

91–96

Федорук Р. С., Храбко М. І., Цап М. М., Марцинко О. Е.
Ріст, розвиток і репродуктивна функція самиць щурів та життєздатність їх приплоду за випоювання різних доз цитрату германію

97–106
Чех Б. О., Ференс М. В., Мартин Ю. В., Остапів Д. Д., Влізло В. В.
Функціональний і структурний стан печінки та нирок щурів за введення нанонанополімерної системина основі псевдополіамінокислот

107–113
Яремко О. В.
Імунний статус телят на ранніх етапах постнатального онтогенезу за дії піридоксину гідрохлориду

114–119
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини»
(29–30 вересня 2016 р., м. Львів)


120–208

 

 

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search